Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Justitiedepartementet

2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2020/21:69

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för tillämp­ningen av lagen (1991:572) om särskild utlännings­kontroll från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2020, och för utveck­lingen av den inter­natio­nella terrorismen samt för Sveriges medverkan i det inter­nationella arbetet mot terrorism under samma period.

Ladda ner:

Regeringen har under den aktuella perioden fattat tolv beslut med stöd av lagen. Åtta av besluten innebar avslag på över­klaganden av Migrations­verkets beslut i fråga om utvisning. Tre av besluten innebar avslag på begäran om ompröv­ning av utvisnings­beslut efter begäran från den enskilde. Ett beslut innebar avslag på en begäran från den enskilde om att beviljas ett till­fälligt uppe­hålls­tillstånd.

Laddar...