Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från

Undantag från mervärdesskatt för väpnade styrkor inom Nato Prop. 2023/24:137

Publicerad

I propositionen föreslås att väpnade styrkor som tillhör en annan stat som är part i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) ska undantas från mervärdesskatt i vissa fall.

Ladda ner:

Förslagen innebär att de väpnade styrkorna ska ha rätt till återbetalning av mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster i Sverige när styrkorna deltar i de gemensamma försvarsansträngningarna.

Skattefriheten omfattar varor och tjänster som ska användas av styrkorna eller av den civilpersonal som följer med dem, eller användas för försörjning av deras mässar eller marketenterier. Import av sådana varor av styrkorna ska undantas från mervärdesskatt och unionsinterna förvärv av varor ska inte vara föremål för mervärdesskatt.

Styrkornas användning av varor för eget bruk ska i vissa fall likställas med ett unionsinternt förvärv av varor mot ersättning. Syftet med förslagen är att genomföra bestämmelser i mervärdesskattedirektivet som riktar sig till medlemsstater som är medlemmar i Nato.

Förslagen medför ändringar i mervärdesskattelagen (2023:200) och skatteförfarandelagen (2011:1244). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2024.

Laddar...