Hoppa till huvudinnehåll

En effektivare och mer rättssäker klampning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ny klampningslag, som ersätter lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. I den nya lagen finns bestämmelser om förbud mot ett fordons fortsatta färd för att säkra verkställighet av sanktionsavgifter på vägtrafikområdet, för att hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen och för att hindra trafik med trafikfarliga förare eller bristfälliga fordon.

Ladda ner:

För att säkerställa att ett förbud följs får vissa föremål som behövs för färden omhändertas och fordon klampas. Den nya lagen innehåller ingen författningsreglerad tidsgräns för hur länge förbud och åtgärder får gälla. Dessa ska bestå till dess att ett förskott för sanktionsavgiften har betalats eller när det annars saknas skäl att upprätthålla förbudet. Besluten kan bli föremål för omprövning och överklagande.

Det föreslås även att regeringen ska bemyndigas att meddela sanktions avgifter vid överträdelser av vissa regler på yrkestrafik- och taxitrafik-området.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...