Hoppa till huvudinnehåll

Förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken Dir. 2023:78

Publicerad

En särskild utredare ska se över och lämna förslag på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken kan förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsebar.

Ladda ner:

Det ska göras i syfte att säkra näringslivets konkurrenskraft, öka investeringsviljan och främja en effektiv industriell klimatomställning, vilket bidrar till att klimat- och miljömålen kan nås.

Utredaren ska bland annat

  • utreda hur det svenska regelverket kan förändras i syfte att Sverige inte
    ska ställa högre eller överlappande krav i förhållande till vad de relevanta EU-regelverken kräver, särskilt i fråga om processuella krav och i fråga om möjligheten att nyttja de undantag från ordinarie krav som finns,
  • utreda om tillståndsprövningen enligt miljöbalken bör delas upp på andra sätt än i dag,
  • utreda och ta fram förslag på hur förutsebarheten kan öka i tillståndsprocessen, genom bl.a. tydligare regler för innehållet i ansökan och hur prövningen ska avgränsas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2024.

Laddar...