Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ändrade krav på rapportering och registerhållning av uppgifter om användning av avloppsslam i jordbruket KN2024/01213

Publicerad

I promemorian föreslås nya bestämmelser i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Ändringarna behövs för att genomföra ändringar i EU:s slamdirektiv.

Ladda ner:

Laddar...