Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Underlättande av förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik

Publicerad

I promemorian föreslås att reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik ändras för att större hänsyn ska kunna tas till förskottsbetalningar.

Ladda ner:

Enligt förslaget ska utförarens begäran om utbetalning ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet slutbetalades. En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska göras i köparens inkomstdeklaration för det beskattningsår då utgifter för installation av grön teknik har slutbetalats.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på utbetalning som avser sådan installation som har slutbetalats efter den 31 december 2024.

Laddar...