Hoppa till huvudinnehåll

Delrapport: Kärnkraftssamordnarens rekommendationer avseende utbyggnad av ny kärnkraft i Sverige – Juni 2024 Diarienummer: Komm2024/00450/KN 2024:01-1/

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen ”En nationell samordnare för utbyggnad av kärnkraft” (KN 2024:01, i det följande benämnd ”kärnkraftssamordnaren” eller ”utredningen”) har sedan den 1 feb 2024 utvärderat vidtagna åtgärder kopplade till utbyggnaden av kärnkraft i Sverige samt om dessa är tillräckliga i förhållande till den färdplan för ny kärnkraft som samarbetspartierna inom Tidöavtalet presenterat och som beslutats av riksdagen som en del av den energipolitiska inriktningspropositionen. Regeringen har påbörjat, och i vissa fall genomfört, en rad åtgärder och utredningar för att skapa tydligare och effektivare förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige. Regeringen har även gett ett flertal uppdrag till myndigheter av samma skäl. Dessa insatser sammanfattas i kapitel 4. Kärnkraftssamordnaren ger i kapitel 5 en bedömning kring de pågående utredningarna i relation till färdplanens mål och föreslår i kapitel 6 ytterligare åtgärder för att stärka förutsättningarna för ny kärnkraft i Sverige.

Rapporten sammanfattar kärnkraftssamordnarens viktigaste rekommendationer baserade på det arbete som utförts under perioden från den 1 feb till den 31 maj 2024. Rapporten är inte en komplett redogörelse av det utförda arbetet och analysen ska heller inte ses som heltäckande avseende hinder och behov kopplat till ny kärnkraft.

Laddar...