Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Snabbare lagföring för unga lagöverträdare i hela landet

Publicerad

När en ungdom är misstänkt för brott är det viktigt med en snabb reaktion från samhället så att kopplingen mellan brott och påföljd blir tydlig. Regeringen har därför beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

– Den grova organiserade brottsligheten tränger allt lägre ned i åldrarna, och både förövare och brottsoffer blir allt yngre. Samhället måste reagera mycket tidigare och tydligare mot barn som riskerar att hamna på en kriminell bana. En snabb reaktion när unga begår brott är en viktig signal om att samhället tar brottsligheten på allvar och att det får konsekvenser. Eftersom projektet med snabbare lagföring för unga har gett positiva resultat i polisregion Stockholm utvidgar vi det till hela landet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

När en ungdom är misstänkt för brott är det viktigt med en snabb reaktion från samhället så att kopplingen mellan brott och påföljd blir tydlig. Ett tidigt ingripande är i förlängningen en förutsättning för att hindra unga personer från att dras in i allvarligare brottslighet.

Sedan 2019 pågår en försöksverksamhet i polisregion Stockholm med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år, det så kallade ungdomsspåret. Målsättningen med snabbförfarandet är att polis ska hålla förhör med den misstänkte inom en vecka från brottet eller ingripandet, om det inte kan ske direkt. Är det fråga om ett brott som utreds inom ramen för en polisledd förundersökning är vidare målsättningen att brottet ska lagföras inom tio veckor från polisens ingripande.

Försöksverksamheten utgör ett myndighetsgemensamt uppdrag och omfattar idag hela polisregion Stockholm. Försöksverksamheten har visat på goda resultat när det gäller hanteringen i förundersökningsstadiet, med både kortare handläggningstider och ökad kvalitet i brottsutredningarna hos Polismyndigheten.

Dagens beslut innebär att försöksverksamheten successivt ska byggas ut till samtliga polisregioner i landet med målsättningen att den ska vara fullt utbyggd under 2026. Uppdraget ges till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 31 mars 2025 och den 31 mars 2026.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...