Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Möjligheten till inordnande av myndigheter ska utredas

Publicerad

Regeringskansliet har gett Thomas Pålsson, vikarierande generaldirektören för Patent- och registreringsverket, i uppdrag att utreda hur uppgifterna vid Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) kan inordnas i Moderna museet. Utredaren ska även analysera om det är ändamålsenligt att inordna uppgifterna vid Statens konstråd i Moderna museet.

Ladda ner:

– I en tid då kulturen och kulturinstitutionerna utmanas både bland annat av lågkonjunktur, och av ett teknologiskt och pedagogiskt omvandlingstryck och förändrade publikmönster, behöver den statliga förvaltningen vara kostnadseffektiv och ändamålsenligt organiserad. Mer resurser behöver frigöras för att kunna kraftsamla runt kärnverksamheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Syftet med uppdraget är att se över hur en samlad myndighet kan bli ett starkare nav inom konst-, arkitektur-, form och designområdet såväl nationellt som internationellt och bidra till att främja allas möjlighet till konstupplevelser och bildning i ett landskap där konstdiscipliner ständigt möts och utmanas, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Utredaren ska:

− lämna förslag på hur uppgifterna vid Statens centrum för arkitektur och design, kan inordnas i Moderna museet,

− analysera om det är ändamålsenligt att inordna uppgifterna vid Statens konstråd i Moderna museet och, i så fall, lämna ett förslag på hur uppgifterna kan inordnas i Moderna museet,

− analysera eventuella överlappningar i myndigheternas uppgifter,

− analysera och föreslå ändamålsenlig ledningsform för Moderna museet vid en organisationsförändring och lämna förslag till en sådan med utgångspunkt i de uppgifter myndigheten får ansvar för,

− beskriva för- och nackdelar med att myndigheternas uppgifter läggs samman, till exempel synergi- och effektivitetsvinster, vilken möjlighet det finns för kvalitetsförbättringar och risker för negativ påverkan på verksamheterna på kort och lång sikt,

− analysera Moderna museets lokalbehov vid en organisationsförändring,

− analysera behovet av ett förändrat myndighetsnamn för Moderna museet vid en organisationsförändring, och

− lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredaren får även:

− lämna förslag på hur Statens konstråds uppgifter kan inordnas i någon annan eller några andra myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2025. 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...