Hoppa till huvudinnehåll

Pressinbjudan: Näringslivsseminarium för att underlätta svenska företags deltagande i EU:s globala investeringsprogram

Publicerad

Tid:
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3.

Praktisk information: Media är välkomna och föranmälda journalister kan delta på plats under de programpunkter som sker kl 09.00-09.30 då EU-minister Jessika Roswall och EU-kommissionens generaldirektör för internationella partnerskap Koen Doens inledningstalar. Möjlighet till enskilda intervjuer kommer att finnas kl. 10.15-10.30.

Vänligen anmäl deltagande med e-post och telefonnummer till Emma Hernborg - se presskontakt nedan, senast kl. 14.30 den 10 juni. Medtag giltig presslegitimation. Max två personer från respektive redaktion kan närvara. Inpassering kan ske från kl. 08.00 via Malmtorgsgatan 3. Deltagande sker i mån av plats.

Global Gateway är ett av EU:s största globala investeringsprogram någonsin och ska mobilisera sammanlagt 300 miljarder euro mellan åren 2021–2027. 

Som ett led i regeringens strävan att underlätta svenska företags deltagande i Global Gateway har bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell bjudit in svenska exportföretag till ett halvdagsseminarium och nätverksmöte, där EU-minister Jessika Roswall ska inledningstala.

På mötet deltar även nyckelaktörer såsom Svenskt Näringsliv, Team Sweden-aktörer, EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken som kommer att ge sina perspektiv på Global Gateway och vilka affärsmöjligheter som finns för svenska företag. 

Seminariets syfte är att ge konkret och användbar information om hur svenska företag kan ta del av investeringsprogrammet.

Om Global Gateway

Regeringen gav i våras Business Sweden (BuS) i uppdrag att intensifiera arbetet med att främja svenska näringslivsintressen inom ramen för EU:s Global Gateway, i nära samverkan med andra berörda Team Sweden-aktörer såsom Sida, EKN, SEK, och Swedfund.

Global Gateway är en europeisk konnektivitetsstrategi initierad och lanserad av EU-kommissionen 1 december 2021. Syftet med Global Gateway är att tillhandahålla hållbara konnektivitetslösningar såsom hård och mjuk infrastruktur, och öka konkurrenskraften och säkerheten i de globala leveranskedjorna genom investeringar i tredje land. Strategin syftar till att mobilisera privat och offentligt kapital på upp till 300 miljarder euro under åren 2021–2027. Regeringen ser potential i att hitta synergier mellan bistånd och handel liksom i att bättre ta tillvara svenska företag och deras kunnande för att möta de växande globala utmaningarna, vilket ligger väl i linje med Global Gateway.

Presskontakt

Emma Hernborg
Presskommunikatör, Utrikesdepartementet
Mobil 073-0711968
e-post till Emma Hernborg
Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin
Laddar...