Hoppa till huvudinnehåll

Patent-och registreringsverket och Socialstyrelsen ska följa upp handläggningstider, bemötande och service mot företag

Publicerad

Regeringen har gett Patent- och registreringsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp handläggningstider, bemötande och service mot företag. Det innebär att ytterligare två myndigheter har fått uppdraget som sedan tidigare omfattar nio myndigheter och länsstyrelserna. Uppdraget möjliggör för regeringen att följa utvecklingen på området.

− Genom dagens beslut är det nu 32 myndigheter, däribland 21 länsstyrelser, som årligen kommer att rapportera sitt arbete mot regeringens mål om kortare och mer transparenta handläggningstider och om bemötande och service. Vi kommer nu att kunna följa och dra lärdomar av myndigheternas arbete över tid vilket är värdefullt för det fortsatta förenklingsarbetet, säger energi och näringsminister Ebba Busch.

Tillväxtverket har en sammanhållande uppgift i arbetet och ansvarar för återrapporteringen till regeringen. Uppdraget svarar mot ett av regeringens förenklingspolitiska mål om att förvaltningsmyndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och att den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande.

Det andra förenklingspolitiska målet som omfattas av uppdraget är att förvaltningsmyndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande. Uppdraget ligger i linje med regeringens arbete med att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och fullgörandekostnader.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget årligen till och med 2029.

Presskontakt

Dan Jormvik
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-318 65 75
e-post till Dan Jormvik
Laddar...