Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsinnovationsrådet inleder sin verksamhet

Publicerad

Den 17 juni leder försvarsminister Pål Jonson som ordförande det första mötet för regeringens försvarsinnovationsråd. Fokus vid mötet ligger på att identifiera åtgärder för att fler innovationer kan tas fram för att höja Sveriges militära förmåga. Rådet ska även diskutera hur långt Sverige kommit hittills.

Den 30 maj beslutade regeringen att inrätta ett strategiskt forum för dialog där bland annat möjligheter i det fortsatta arbetet med försvarsinnovation ska belysas. Rådets medlemmar ska fungera som stöd i regeringens fortsatta arbete med försvarsinnovationsinitiativet.

Den 17 juni höll rådet sitt första konstituerande möte med fokus på utveckling, samverkan och arbetssätt som gör att flera innovationer kan tas fram i syfte att höja den militära förmågan i Sverige. Erfarenheter från kriget i Ukraina visar på den strategiska betydelsen av att snabbt kunna använda civil teknik för militära tillämpningar. Försvarsinnovation har på senare tid också blivit en allt viktigare fråga inom ramen för samarbete med såväl enskilda länder som inom EU och Nato.

I samband med mötet presenterade Vinnova två utlysningar inom ramen för innovationsprogrammet för civil-militära synergier som Vinnova och Försvarsmakten fått i uppdrag av regeringen att genomföra.

De två utlysningarna riktar sig till en bredd av olika företag och syftar till att:

  • Stärka samverkan mellan konsortier inom den civila sektorn och försvarssektorn för att bidra till att hantera försvarsrelaterade problem.
  • Skapa ett nationellt kluster av organisationer med nätverk, resurser och kompetenser för att åstadkomma ett effektivt samspel mellan civila och försvarsorienterade innovationsmiljöer samt försvaret och dess myndigheter.
  • Accelerera utvecklingen av tekniker med dubbla användningsområden utvecklade av startups och små- och medelstora företag.

– Etableringen av Försvarsinnovationsrådet stärker arbetet med att få fram nya innovationer som kan användas i försvaret. Ny teknik är avgörande på framtidens slagfält och det är viktigt att alla sektorer är involverade i detta arbete, säger försvarsminister Pål Jonson

– Historiskt har vi med stor framgång utvecklat lösningar för försvaret av samhället. Men de utmaningar vi står inför idag kräver mer. Om vi ska förse våra soldater och sjömän med de bästa grejorna behöver vi mer innovation. För att lyckas behöver vi i grunden förändra hur vi arbetar, våra processer och vår kultur - och här blir rådet avgörande, säger Robert Limmergård, generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF.

– Det är av stor betydelse att aktörer från olika sektorer deltar i Försvarsinnovationsrådet. En bred civil-militär samverkan är avgörande för att kunna accelerera utvecklingen av de banbrytande teknologier som ska säkra svensk försvarsförmåga och konkurrenskraft, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand

Fakta om Försvarsinnovationsrådet:

Försvarsinnovationsrådet ska träffas två gånger per år för att lyfta perspektiv och frågor kopplade till möjligheter för ökad samverkan mellan försvarssektorn och den civila sektorn. Rådets ledamöter besitter kompetens från en rad olika områden och till mötena kan också experter bjudas in för att lyfta särskilda perspektiv.

Regeringens arbete med försvarsinnovation

Under våren 2023 lanserade regeringen ett försvarsinnovationsinitiativ. Initiativet utgör en nationell strategisk plattform för ett långsiktigt arbete för att bland annat omsätta resultat av teknikintensiv innovation i civila sektorn till militär förmåga. Initiativet ska även bidra till att öka konkurrenskraften i försvarsindustrin och utvecklingsmöjligheter för näringslivet.

I januari 2024 lanserade regeringen en strategisk inriktning för försvarsinnovation med ett antal politiska åtgärder för att fortsatt främja arbetet.

Försvarsinnovationsrådets ledamöter:

Pål Jonson (ordförande), försvarsminister
Michael Claesson, chef för Försvarsstaben, Försvarsmakten
Robert Egnell, rektor, Försvarshögskolan
Eva Hagwall, överdirektör, Försvarets materielverk (FMV)
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
Micael Johansson, verkställande direktör, Saab
Robert Limmergård, generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen
Jens Mattsson, generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Catharina Sandberg, verkställande direktör, LEAD Pia Sandvik, verkställande direktör, Teknikföretagen

Laddar...