Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten ska fortsätta lagerhålla antibiotika för beredskapsändamål

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att fortsatt säkerställa tillgången till vissa antibiotika för att det ska finnas beredskap att hantera bakteriella komplikationer vid en influensapandemi. Myndigheten ska även utreda om det kan vara aktuellt att lagerhålla antibiotika även för andra pandemier.

– Det finns i dag utmaningar med tillgången till antibiotika både i Sverige och i världen. Därför är det viktigt att vi utreder förutsättningarna för att ha bästa möjliga beredskap inför framtida pandemier, säger socialminister Jakob Forssmed.

Folkhälsomyndigheten lagerhåller i dag antibiotika som kan användas för att behandla bakteriella komplikationer vid en pandemisk influensa. Eftersom det kan finnas behov av antibiotika även för pandemier orsakade av andra smittämnen, ger regeringen myndigheten i uppdrag att även utreda och uppdatera bedömningen av vilka specifika substanser som är relevanta att lagra och i vilka dimensioner, samt om lagrets syfte även bör avse andra pandemier än de som orsakas av influensavirus.

Uppdraget sträcker sig från den 1 januari 2025 till den 31 december 2028. Folkhälsomyndigheten ska årligen delredovisa uppdraget till Socialdepartementet.

Lagerhållningen av antibiotika är en del av regeringens arbete för att stärka Sveriges totalförsvar.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...