Hoppa till huvudinnehåll

Det statliga stödet till företag ska effektiviseras

Publicerad

Regeringens ambition är att det offentliga stödet till företag ska vara så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. En viktig del i det arbetet handlar om att säkerställa att befintliga stöd och bidrag kompletterar varandra. Därför har regeringen beslutat att ge Tillväxtanalys i uppdrag att göra en översyn av den statliga finansieringen till företag.

– Statliga medel till företag ska användas effektivt och där de gör störst nytta. Därför gör vi nu en översyn av det offentliga stödet och vilken nytta som skapas. Det är viktigt att vi hanterar skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Tillväxtanalys ska bland annat analysera hur olika statliga stöd och bidrag samverkar med varandra. Därefter ska myndigheten föreslå hur den statliga finansieringen kan utformas på en övergripande nivå för att olika stöd och bidrag ska komplettera varandra och användas så effektivt som möjligt.

Syftet är att skapa en bättre överblick över det företagsfrämjande systemet och stärka förutsättningarna för mer systematiska utvärderingar. Genom en bättre överblick och systematik minskar även risken för felaktiga utbetalningar.

Uppdraget ska redovisas den 16 januari 2026 och Tillväxtanalys har en budget på 6 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget. 

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2024 avsattes 15 miljoner kronor för att stärka arbetet med att systematiskt utvärdera offentliga företagsfrämjande insatser.

Regeringen har sedan tidigare gett Tillväxtverket i uppdrag att tillgängliggöra myndighetens data över företagsstöd via en API-lösning. Regeringen har också förstärkt anslaget för Tillväxtanalys med 6 miljoner kronor för ökade effektutvärderingar.

Presskontakt

Dan Jormvik
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-318 65 75
e-post till Dan Jormvik
Laddar...