Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Erik Slottner i möte om Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Publicerad

Idag måndag knyter Erik Slottner och Diggs GD Anna Eriksson ett band som ska symbolisera en mer samverkande och kunskapsbaserad förvaltning inom Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Ena är ett samlingsnamn för gemensamma digitala tjänster, standarder och ramverk som möjliggör säkert och effektivt utbyte av information och data mellan myndigheter och med medborgare, företag och föreningslivet. Ena möjliggör till exempel att den data en myndighet har lättare kan komma till användning hos en annan myndighet, allt för en säkrare och effektivare förvaltning.

– Myndigheterna måste kunna använda datadriven analys för att knäcka gängen, ge patientcentrerad vård och ge bättre service till alla medborgare. Ena är därför viktigt för att skapa en mer innovativ, effektiv och samverkande offentlig sektor som kan möta våra tuffa samhällsutmaningar, säger civilminister Erik Slottner.

Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik. Sedan slutet av 2019 har Digg, tillsammans med flera andra myndigheter, haft i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata.

Hösten 2020 tillkom ett uppdrag om att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, i syfte att stärka välfärdens digitalisering. Uppdragen har genomförts parallellt, och i samverkan med varandra. Den 1 december 2021 lämnade Digg in två slutrapporter till Regeringskansliet.

I januari 2022 gav regeringen Digg i uppdrag att leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet med den fortsatta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...