Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utredning ska föreslå hur las-åldern kan anpassas till riktåldern för pension

Publicerad

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur åldersgränsen för att kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska anpassas till riktåldern för pension. Som särskild utredare utses Anders Odmark, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall.

Till följd av Pensionsgruppens överenskommelse för att utveckla pensionssystemet – i syfte att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner – blir de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och vissa andra trygghetssystem från och med den 1 januari 2026 knutna till en riktålder för pension som följer medellivslängdens utveckling. Riktåldern styr när en utbetalning från ett anknutet system ska se. 

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad när han eller hon fyller 69 år, den så kallade las-åldern. 

Regeringen bedömer att även las-åldern behöver knytas till riktåldern för pension och att riktåldern för pension inte ska vara högre än las-åldern. Las-åldern bör därför anpassas till riktåldern för pension när den ändras, men den närmare utformningen av en sådan anpassning behöver analyseras vidare.

Regeringen ger nu därför en särskild utredare i uppdrag att analysera och ta ställning till den närmare utformningen av en anpassning av las-åldern till riktåldern för pension, med ett intervall på två år mellan riktåldern och las-åldern. Utredaren ska också lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningen ska redovisas senast den 30 april 2025.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...