Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår en registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen att en registerlag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska införas. Syftet med lagförslaget är att ge myndigheten goda förutsättningar att använda personuppgifter vid granskningar och analyser av olika förhållanden inom socialförsäkringsområdet. Lagen ska komplettera EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

– Med den här lagen ger vi ISF bättre verktyg att kunna utföra granskningar och bistå regeringen och olika myndigheter med kunskap för att förbättra och stärka tilltron till socialförsäkringen. Samtidigt är det viktigt att understryka att regeringen värnar om den enskildes integritet och därför föreslås en rad skyddsåtgärder så att dessa behov tillgodoses, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

ISF har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Uppdraget medför att myndigheten ofta har behov av att hantera stora mängder personuppgifter.

Enligt förslaget ska registerlagen ge ISF stöd för att hantera personuppgifter inom ramen för de undersökningar som myndigheten ska utföra. För att tillgodose behovet av skydd för enskildas personliga integritet föreslås samtidigt ett antal olika skyddsåtgärder. Bland annat ska personuppgifter endast ska få samlas in i projekt med ett förbestämt syfte och vissa angivna ramar. Personnummer och samordningsnummer ska som huvudregel separeras från övriga personuppgifter och tillgången till uppgifterna ska begränsas.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...