Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten ska stötta Ukraina genom ekonomiska bidrag till förmågekoalitioner och Nato-fond

Publicerad

Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att genomföra utbetalningar på totalt 28 miljoner euro till stöd för Ukrainas försvarsförmåga. Till tre förmågekoalitioner inom ramen för Ukraine Defence Contact Group, UDCG doneras 18 miljoner euro och till Natos fond för Ukraina doneras 10 miljoner euro.

– Vi fortsätter att stötta Ukraina och kommer att göra det så länge det krävs. Det svenska stödet kommer gradvis att utvecklas mot att köpa ny materiel från industrin för donation till Ukraina. Genom de här utbetalningarna till fonder kan vi stärka Ukrainas försvar när det gäller drönare, minröjning och genom att stärka ukrainska flottans förmåga, säger försvarsminister Pål Jonson.

  • Regeringen ger Försvarsmakten i uppdrag att genomföra utbetalningar till tre förmågekoalitioner i vilka Sverige är medlem:5 miljoner euro till koalitionen för minröjning (Demining Coalition). Stödåtgärderna inom koalitionen fokuserar på gemensamma materielinköp och utbildning av ukrainsk personal.
  • 3 miljoner euro till koalitionen för maritim säkerhet (Maritime Security Coalition). Koalitionen syftar till att öka Ukrainas förmåga till säkra sjötransporter i Svartahavet och samtidigt öka den ukrainska flottans förmåga inom havsövervakning, amfibiestrid, sjökontroll och bekämpning av ryska örlogsfartyg.
  • 10 miljoner euro till koalitionen för drönare (Drone Coalition). Med stödet från koalitionen kan Ukrainas drönarförmåga öka genom att fler ukrainska soldater utbildas på drönarområdet. Ukraina får också hjälp med upphandling av drönare genom stödet.

Dessutom ska Försvarsmakten genomföra en utbetalning på 10 miljoner euro till Natos fond för Ukraina (Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund). Fondens syfte är bland annat att upphandla bränsle, medicinsk utrustning, militär träningsutrustning och stöd för att stärka och modernisera Ukrainas försvars- och säkerhetsinstitutioner.

Finansiering sker inom ramen för avsatta medel i tidigare beslutade stödpaket till Ukraina.

UDCG är ett samarbete mellan 56 länder samt EU som alla omfattande stöttar Ukraina materiellt. Syftet med UDCG är att samarbeta och koordinera det materiella stödet till Ukraina. Ländernas försvarsministrar träffas kontinuerligt i Ramstein, Tyskland, i Natos högkvarter eller digitalt. Det senaste mötet var den 21 i ordningen och ägde rum den 26 april.

Inom ramen för UDCG har flera förmågekoalitioner bildats för att säkerställa långsiktigt stöd till Ukrainas försvar. Sverige är för närvarande medlem i fem av dessa.

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...