Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fördelningen av 2024 års kvotflyktingar

Publicerad

Justitiedepartementet har i dag meddelat Migrationsverket fördelningen av de 900 kvotflyktingar som väntas få uppehållstillstånd i Sverige under 2024. Som tidigare är det kvinnor, flickor och utsatta grupper som HBTQI-personer som prioriteras.

Migrationsverket har, med utgångspunkt i förslag från UNHCR, inkommit med begäran till Justitiedepartementet om samråd kring fördelningen av 2024 års kvotflyktingar. I dag lämnade Justitiedepartementet besked om hur fördelningen ska se ut.

Av de cirka 900 nya kvotflyktingarna kommer utsatta kvinnor, flickor och HBTQI-personer att prioriteras. Dessa grupper ska utgöra cirka två tredjedelar av det totala antalet kvotflyktingar. 

– För att skapa goda förutsättningar att kunna överföra 900 kvotflyktingar som främst är kvinnor, flickor och HBTQI-personer kommer flyktingarna i år att tas ut i Uganda och Tanzania. Det handlar i huvudsak om flyktingar från Demokratiska republiken Kongo, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

50 platser avsätts för så kallade akutärenden. 

Särskild hänsyn ska fortsatt tas till flyktingarnas integrationspotential i Sverige. I bedömningen ska Migrationsverket beakta färdigheter och egenskaper, så som utbildning, arbetslivserfarenhet och värderingar hos den enskilde som är av betydelse för att ha goda förutsättningar att integreras i det svenska samhället. Personer som tidigare stridit för väpnade grupperingar, gett uttryck för antidemokratiska värderingar eller deltagit i organisationer där olika former av extremism förekommer, ska inte komma i fråga för vidarebosättning.

– Arbetet med integrationsbedömningar är viktigt. Därför ska Migrationsverket i sitt vidare arbete med bedömningarna samverka med Justitiedepartementet och löpande redovisa hur kravet på integrationspotential tillämpas i praktiken, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Regeringen kommer följa den fortsatta processen för att möjliggöra att 900 individer ska kunna överföras till Sverige under 2024.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...