Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

En ny och stärkt vårdgaranti

Publicerad

Regeringen avser i dag fatta beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå en ny och stärkt vårdgaranti med väsentligt kortare tidsgränser än i dag. Syftet är att hälso- och sjukvården på ett bättre sätt ska leva upp till kraven på en tillgänglig och jämlik vård.

Ladda ner:

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men långa väntetider och stora regionala skillnader är ett problem sedan lång tid tillbaka. De senaste åren har väntetiderna fortsatt att öka och den lagstadgade vårdgarantin har sedan införandet 2010 aldrig uppnåtts i sin helhet.

– Att tvingas vänta på vård kan utöver förvärrade medicinska tillstånd skapa oro, stress och öka lidandet hos patienten. För att fler ska få vård i tid behövs en ny modell för vårdgarantin som är tydligare, skarpare och utgår från patientens behov av vård, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Att se över vårdgarantin är även en punkt i Tidöavtalet som är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Ny vårdgaranti med kortare tidsgränser

Den nya vårdgarantin inom specialiserad vård ska utgå från patientens behov och ha väsentligt kortare tidsgränser än i dag. Patienter ska också ges möjlighet att tidigare än i dag få vård hos en vårdgivare i någon annan än den egna regionen, utan extra kostnad för patienten.

I de fall vårdgarantin inte uppfylls ska utredare också analysera och lämna förslag på åtgärder som tillsynsmyndigheter kan vidta mot huvudmännen, utan att det medför ekonomiska sanktioner mot regionen eller kostnader för patienten.

Fast läkarkontakt inom specialiserad vård

I dag finns inget särskilt krav på att patienter i den specialiserade vården ska kunna få tillgång till en fast läkarkontakt, trots att det finns ett tydligt värde med god kontinuitet inom hälso- och sjukvården. Utredaren ska därför kartlägga behovet av kontinuitet och sammanhållen vård samt ge förslag på hur patienter kan få tillgång till fast läkarkontakt i relevanta delar av den specialiserade vården.

Engångsinsatser för kortare köer

Vårdköer finns i samtliga regioner och staten ser ett behov av ett nationellt ansvar för att korta väntetiderna. Utredaren ska därför också lämna förslag på statliga engångsinsatser som syftar till att öka en enskild regions eller samtliga regioners förutsättningar att korta väntetiderna.

Regeringen återkommer med besked om särskild utredare.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...