Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar på unga som varken arbetar eller studerar

Publicerad

Regeringen och dess samarbetsparti föreslår i vårändringsbudgeten att ytterligare medel tillförs till arbetet med unga som varken arbetar eller studerar under 2024. Personer med psykisk ohälsa är ofta överrepresenterade inom gruppen och de har ofta behov av långsiktiga insatser.

– Det finns många och komplexa orsaker till att det finns en relativt stor grupp unga som befinner sig utanför både studier och arbete. Gemensamt är att personerna det handlar om ofta behöver insatser från flera olika aktörer och nu stärker vi förutsättningarna för rätt stödinsatser för att hjälpa människor till en framtid som går via utbildning och jobb, säger socialminister Jakob Forssmed.

Det utmanande ekonomiska läget medför ett ökat behov av insatser riktade mot grupper av unga i socialt utsatta situationer och som har svagare förankring på arbetsmarknaden. Det gäller särskilt gruppen unga som varken arbetar eller studerar, där det också finns en överrepresentation av personer med psykisk ohälsa. 4 miljoner kronor föreslås tillföras Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, under 2024 för att säkerställa finansieringen av myndighetens uppdrag att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska även verka för att samordningen mellan relevanta aktörer på nationell nivå förbättras.

Genom detta förslag stärks förutsättningarna för MUCF att genomföra uppdraget under 2024. Förslaget svarar också mot den efterfrågan som finns bland kommuner och andra aktörer om mer kunskap och stöd om hur de kan arbeta för att minska andelen unga som varken arbetare eller studerar.

Regeringen avser att överlämna detta förslag till riksdagen i vårändringsbudgeten för 2024.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Vårbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som lämnades till riksdagen den 15 april 2024 för beslut. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Laddar...