Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår nya skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Publicerad

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard har i dag tagit emot betänkandet Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. I betänkandet lämnas ett flertal förslag som syftar till att skärpa villkoren för den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen samtidigt som den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen främjas.

Ladda ner:

Arbetskraftsinvandringen är viktig för Sverige, men trots att Sverige i första hand är i behov av kvalificerad och högkvalificerad arbetskraft har vi en omfattande arbetskraftsinvandring till yrken där kraven på utbildning och yrkeserfarenhet är låga samt till yrken där lönerna är låga. I många fall handlar det om arbeten som bör kunna utföras av personer som redan bor i Sverige. Det förekommer också omfattande problem med missbruk av regelverket, särskilt inom lågkvalificerade yrken.

För att skifta fokus till mer kvalificerad arbetskraft föreslår utredningen bland annat krav på en lön i nivå med medianlönen för att beviljas arbetstillstånd i Sverige, men med möjlighet att göra undantag från lönekravet för vissa yrken. Samtidigt lämnar utredningen även förslag för att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring bland annat genom att undanta nyutexaminerade från lönekravet för arbetstillstånd.

Utredningen föreslår även att systemet med så kallat spårbyte avskaffas, det vill säga möjligheten att ansöka om ett uppehållstillstånd för arbete och arbetstillstånd inifrån landet efter ett slutligt avslagsbeslut på asylansökan, och att vissa yrken ska kunna uteslutas från möjligheten att beviljas arbetstillstånd.

– Det här är ett viktigt steg i arbetet med att skärpa villkoren för lågkvalificerad arbetskraftsinvandring och samtidigt underlätta och förbättra reglerna för högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Sverige ska vara ett attraktivt land för högkvalificerad arbetskraft, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2025.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...