Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning är 2024 års tema för arbetsgruppen Samling för judiskt liv

Publicerad

Fredagen den 9 februari höll arbetsgruppen Samling för judiskt liv sitt tredje möte. Samtalet handlade främst om 2024 års tema som är utbildning. Till detta möte tillkom nya representanter från Skolverket och Folkbildningsrådet. Förra årets tema, säkerhet, tar arbetsgruppen även med sig in i detta år.

– Bekämpandet av antisemitism har varit prioriterat av regeringen sedan vi tillträdde. De senaste månaderna har vi dessvärre sett en kraftig ökning av antisemitism och hot och hat mot judar i Sverige. Det är fullständigt oacceptabelt, och på grund av det rådande läget kommer vi inte släppa taget om säkerhetsfrågorna. Detta år kommer regeringens arbetsgrupp att ha utbildning som främsta fokus. I dessa tider av ökande faktaresistens och Förintelseförnekelse är det extra viktigt att vi lär av historien. Förintelsen måste ha en särskild ställning i vårt kollektiva minne och rätt vårdat är minnet ett vaccin mot att historien ska upprepa sig, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Vi släpper inte säkerhetsfrågorna för judiska församlingar och institutioner. Regeringen har höjt bidragen för säkerhetshöjande åtgärder för trossamfund. Nyligen hade jag också ett möte med representanter från trossamfund och försäkringsbranschen för att tydliggöra vilka problem som finns kring att försäkra till exempel synagogor och vilka lösningar som skulle kunna hittas, säger socialminister Jakob Forssmed. 

– Judiskt liv ska kunna levas öppet och tryggt i alla skolor. Om vi ska lyckas trycka tillbaka antisemitismen krävs ökad medvetenhet och kunskap. Lärare behöver verktyg för att möta den samtida antisemitism i undervisningen. Kunskap om antisemitism och om dess olika uttryck, från de mest oförtäckta till de mer subtila behöver öka, säger skolminister Lotta Edholm.

Satsningen Samling för judiskt liv presenterades av regeringen i januari 2023 och är en interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. Regeringens arbete mot antisemitism är prioriterat och fokuserar på tre områden: utbildning, att öka tryggheten för judar i Sverige och judiskt liv i Sverige. 

Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart och utöver honom ingår 8 statssekreterare från 6 departement i arbetsgruppen. Tre civilsamhällsorganisationer; Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska Kommittén mot Antisemitism ingår i arbetsgruppen liksom representanter för relevanta myndigheter, organisationer och andra experter. 

 

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...