Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att införa stöd till frukt i skolan

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att förbereda införande av stöd från EU:s skolprogram till utdelning av frukt i skolor från och med skolår 2025/2026.

– Ett skolfruktstöd ger barn möjlighet att lära sig mer om lantbruk och hur produkterna odlas samt om vikten av hälsosamma matvanor för en god hälsa. I programmet ingår även att förklara hur maten produceras. Ett skolfruktstöd ligger därmed i linje med regeringens arbete med uppdateringen av den nationella livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

EU:s skolprogram finansieras av Europeiska Garantifonden för Jordbruket (EGFJ). Programmet stöder utdelning av frukt, grönsaker och mjölk i skolor i hela EU som en del av ett större utbildningsprogram om jordbruket i EU. Syftet är att lära barn att äta hälsosamt och i programmet ingår även att förklara hur maten produceras. Sverige har sedan EU-inträdet nyttjat EU-stödet för skolmjölk men inte infört skolfruktsdelen.

Jordbruksverket ska som en del i uppdraget genomföra en översyn av skolmjölkstödet i syfte att dels göra de anpassningar som behövs till följd av att frukt inkluderas i skolprogrammet, dels säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av EU:s skolprogram som helhet. I uppdraget ingår även att analysera och redovisa alternativa utformningar av stödet för att få ett effektivare genomförande av skolfruktstödet.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...