Hoppa till huvudinnehåll

SGU ska återinrätta Mineraljakten

Publicerad

(Ny version) Regeringen ger Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att återstarta en tävling som uppmuntrar privatpersoner att söka efter värdefulla mineral i Sverige. Syftet är att bidra till en trygg och ökad mineralförsörjning genom nya fynd av mineraluppslag som på sikt kan leda till utvinning.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 beslutat om ett tillskott på 70 miljoner kronor till SGU. Höjningen syftar till att stärka myndighetens arbete med att kartlägga malmpotentiella områden och att informera om och främja mineralutvinning i Sverige. Regeringen beslutar nu att tre miljoner kronor av dessa medel ska användas till att stödja privatpersoners sökande efter förekomster av värdefulla mineral i Sverige. Detta ska ske genom att återinföra en tävling med den så kallade Mineraljakten som förebild, där den breda allmänheten kan delta. Mineraljakten har tidigare gett upphov till ett antal fynd som lett till såväl prospektering som nya gruvor. 

– Sverige sitter bokstavligen på en guldgruva. Vår berggrund är rik på kritiska och strategiska mineral och metaller som är avgörande i det gröna och digitala samhällsbygget. Genom att återstarta Mineraljakten vill regeringen bidra till att främja en trygg och ökad försörjning av mineral och metall i Sverige, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Mineraljakten som koncept går ut på att finna mineraluppslag som kan undersökas och på sikt utvinnas och förädlas och har därmed potential att skapa nya arbetstillfällen. Mineraljaktsdata kan framför allt ha stor betydelse när det gäller mer ovanliga metaller och råvaror som på senare tid fått ökad användning i modern teknologi, till exempel sällsynta jordartsmetaller, litium, kobolt och grafit. Prospektering efter denna typ av kritiska element har tidigare skett i mycket begränsad omfattning. Mot denna bakgrund kan data från Mineraljakten vara en av få viktiga informationskällor.

Det ingår i SGU:s uppdrag att utforma reglerna för tävlingen inklusive pris till vinnaren. Det är också SGU som ska informera mineraljägarna om vilka bestämmelser som gäller när de letar efter värdefulla mineral i naturen. Historiskt har Mineraljakten delat ut priser till flera mineraljägare varje år. I samband med den senaste Mineraljakten som arrangerades 2014 blev sexton mineraljägare ordinarie pristagare och ytterligare sex fick stimulanspriser. Förstaplatsvinnaren fick 50.000 kronor.  

En säker, trygg och hållbar mineral- och metallförsörjning är avgörande för samhällets utveckling och beredskap samt en förutsättning för att lyckas med klimatomställningen i en ekonomi som växer. Uppdraget till SGU är i linje med EU:s industristrategi och EU:s kritiska råmaterialakt som anger att tillgången på metaller och mineral är en strategisk säkerhetsfråga för EU framöver. Sverige är i nuläget underprospekterat, men har stor potential att utvinna de metaller som spelar en nyckelroll i Europas industriprocesser.

Regeringen beräknar att tre miljoner kronor per år 2025 och 2026 kommer att avsättas för uppdraget.

Historiska fynd genom Mineraljakten

Förutom att bygga kunskap och engagemang hos allmänheten har Mineraljakten gett upphov till ett antal fynd som i slutändan har lett till brytning och skapat arbetstillfällen. Några exempel är Harnäs guldgruva i Värmland, Gråmyrens rosa kalcitmarmor i Uppland, kvartsit i Klövsjö i Jämtland och i Hälsingfors nära Vindeln, Mattsmyra vid Kringeltjärns grafitgruva i Hälsingland, samt en porfyrtäkt vid Hjortkvarn i Örebro län. Även en av Europas största fyndigheter av industrimineralet wollastonit, vid Banmossen i Västmanland, kan tillskrivas Mineraljakten. Svartlidens guldgruva i Västerbotten, som fram till 2011 producerade guld till ett värde av 3,1 miljarder kronor (dåvarande guldvärde), upptäcktes av mineraljägare som hade startat ett eget prospekteringsföretag.

Rättelse

Följande information har tillkommit i pressmeddelandet: Det är också SGU som ska informera mineraljägarna om vilka bestämmelser som gäller när de letar efter värdefulla mineral i naturen.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...