Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard bjöd in till rundabordssamtal om återvändandecenter

Publicerad

Den 7 februari bjöd migrationsminister Maria Malmer Stenergard in till ett rundabordssamtal om återvändandecenter med representanter från berörda kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, Sveriges Kommuner och Regioner samt Migrationsverket.

– Sedan regeringen tillträdde har en rad kraftfulla åtgärder vidtagits för att öka återvändandet, bland annat inrättande av återvändandecenter. Under dagens möte har vi delat erfarenheter och kunskap, vilket är viktigt för en god samverkan och i längden ett fungerande och effektivt återvändande, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

I juni 2023 fick Migrationsverket i uppdrag av regeringen att inrätta återvändandecenter för asylsökande som har fått ett beslut att lämna landet och aktivt arbeta med att motivera dessa personer till att återvända frivilligt, samt ge råd, vägledning och praktiskt stöd.

Under dagens möte presenterade Migrationsverket en nulägesbild över verksamheten på återvändandecentren och planering för centren framöver.

Migrationsverket har inrättat sex återvändandecenter med totalt cirka 1 162 platser. Återvändandecentret i Märsta i Sigtuna kommun är det senaste inrättade centret i Sverige och även det största, med totalt 512 platser. Migrationsverket beräknar att cirka 1 800 – 2 000 platser kommer att behövas i återvändandecenter 2023 – 2025.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...