Hoppa till huvudinnehåll

Klimat- och miljöministern beslutar om en utredning för att avskaffa förbudet mot uranutvinning

Publicerad

Klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari har beslutat att det ska genomföras en så kallad bokstavsutredning på Klimat- och näringslivsdepartementet för att analysera och lämna de förslag som behövs för att åter möjliggöra utvinning av uran i Sverige.

– Om EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten måste tillgången till hållbara metaller och mineral säkerställas. Vi behöver använda den uran vi har, i stället för att som nu – på grund av det gällande förbudet mot uranbrytning – sortera bort det och betrakta det som avfall, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Utredaren får nu i uppdrag att undersöka vilka regeländringar som behövs för att möjliggöra och förtydliga förutsättningarna för uranutvinning. Dessutom ska utredaren analysera om kravet på regeringens tillåtlighetsprövning borde begränsas till att omfatta uranbrytning enbart när den är kärnteknisk verksamhet.

Syftet med utredningen är att plocka bort ett förbud som inte behövs. Utvinning av uran ska hanteras på samma sätt som utvinning av andra metaller, där miljöprövningen avgör under vilka förutsättningar den kan tillåtas. Uran förekommer ofta tillsammans med andra metaller och måste idag sorteras ut och hanteras som avfall. 

Mer än en fjärdedel av Europas kända tillgångar av uran finns i Sveriges berggrund. I dag är det inte möjligt att ge varken undersökningstillstånd, bearbetningskoncession eller miljötillstånd avseende uran. Uranbrytning ska framöver kunna prövas enligt relevant miljölagstiftning, vilket betyder att det nuvarande förbudet mot uranbrytning ska tas bort.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2024.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Laddar...