Hoppa till huvudinnehåll

Skolverket ska genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet

Publicerad

Antisemitism är ett växande problem i samhället som bland annat påverkar barn och unga. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet för att identifiera vilka problem och behov som finns.

– Antisemitismen är skadlig både för de enskilda som utsätts, för judiskt liv i Sverige och för samhället som helhet. Arbetet för att motverka antisemitism kräver insatser i hela samhället, inte minst i skolväsendet. Genom en nationell studie tar regeringen krafttag för att få en samlad bild av problem och förutsättningar i hela landet, säger skolminister Lotta Edholm.

– Sverige ska vara ett land fritt från antisemitism. Ingen jude i Sverige ska behöva vara rädd för att vara öppen med sin identitet. En nyckelfråga är judiska barns och elevers situation, särskilt i skolväsendet. Denna nationella studie kommer ge regeringen ytterligare underlag för att motverka antisemitismen i skolan och samhället i stort, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

I Skolverkets regleringsbrev för 2024 ger regeringen myndigheten i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i syfte att undersöka barns, elevers och personals upplevelser av nutida antisemitiska uttryck, incidenter och attityder i skolväsendet. I uppdraget ingår även att Skolverket ska beskriva hur skolväsendet arbetar för att motverka antisemitism. Skolverket ska dessutom lämna exempel på insatser som bidrar eller har bidragit till att motverka antisemitism i skolväsendet. Uppdraget ska delredovisas senast den 2 december 2024 och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 december 2025.

Regeringen har varit tydlig med att arbetet mot antisemitism ska prioriteras. Uppdraget till Skolverket är en av flera åtgärder som regeringen vidtar för att motverka antisemitism i alla delar av samhället.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Clerkestam
Politiskt sakkunnig hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1139686
e-post till Hanna Clerkestam
Laddar...