Hoppa till huvudinnehåll

Krisstöd till Sveriges lantbrukare efter sommarens vädersituation börjar betalas ut

Publicerad

22 december påbörjas utbetalningen av regeringens krisstöd till Sveriges lantbrukare efter sommarens svåra torka och nederbörd. Totalt kommer 190 miljoner kronor att betalas ut av Jordbruksverket till drabbade lantbrukare som har beviljats krisstöd. Regeringen har valt att medfinansiera tilldelningen från EU maximalt.

Årets växtodlingssäsong har varit påfrestande med såväl frost, torka som omfattande regn och översvämningar. Dessutom har lantbrukets lönsamhet under året utmanats av kostnadsökningar som en följd av ovanligt höga priser på insatsvaror och det svåra ränteläget. Effekten för lantbruket kommer att vara utmanande och även påverka förutsättningarna för kommande år. 

– För regeringen var det viktigt att gå in med maximal medfinansiering. I förhållande till den skada som många lantbrukare lidit av är stödet begränsat, men för enskilda lantbrukare kan det vara ett värdefullt likviditetstillskott. Regeringen kommer fortsätta arbeta för att långsiktigt stärka jordbrukets robusthet, lönsamhet och konkurrenskraft i hela landet, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.  

Med anledning av den svåra situationen har regeringen och berörda myndigheter sedan sommaren arbetat med ett ekonomiskt stöd för att stötta vissa sektorer som varit särskilt utsatta. Totalt omfattar stödet 190 miljoner kronor och kommer ges till nötkreatursproduktion och vårsådda grödor.

Förra veckan påbörjade Jordbruksverket även slutbetalningarna av årets areal- och djurbaserade stöd som innebär att de stora stödbeloppen betalas ut till Sveriges lantbrukare. Tillsammans med delutbetalningarna som påbörjades i november uppgår beloppet som Jordbruksverket betalar ut för areal- och djurbaserade stöd till drygt 9 miljarder kronor under 2023.

– De ordinarie EU-stöden och ersättningarna för utförd tjänst är oerhört viktiga för lantbrukarna i en tuff ekonomisk situation men även för livsmedelsförsörjningen i Sverige. Jag kan konstatera att Jordbruksverket följer den fastlagda utbetalningsplanen, vilket är väsentligt i sammanhanget, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...