Hoppa till huvudinnehåll

EU:s fiskeministrar har beslutat om kvoterna för Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön

Publicerad

EU:s fiskeministrar har under jordbruks- och fiskerådsmötet som hölls i Bryssel den 10 till 12 december 2023 fattat beslut om kvoter för Atlanten och Nordsjön som omfattar svenskt fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för nästa år.

Av de kvoter som EU förvaltar internt beslutades bland annat om fiskemöjligheter för sjötunga och havskräfta i Skagerrak och Kattegatt. Dessa kvoter följer målen i EU:s gemensamma fiskeripolitik om maximalt hållbar avkastning. För torsk i Kattegatt råder fortsatt förbud mot riktat fiske och krav på kameraövervakning och redskapsbegränsningar givet beståndssituationen för torsken.

Som en del av överenskommelsen ingår även bevarandeåtgärder för ål. 

Beslutet innebär en fortsatt stängningsperiod på sex månader för ålfiske som gäller i alla EU:s havsområden och för ålens samtliga livsstadier och inkluderar ett generellt förbud mot fritidsfiske. En nyhet för i år att Östersjöländerna kan samordna sina stängningsperioder för att främja ålens utvandring ur Östersjön. 

För det fall Östersjöländerna inte skulle komma överens om respektive stängningsperioder innan 1 mars 2024, ska stängningsperioden gälla från och med den 15 september 2024 till den 15 mars 2025 i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt. Nuvarande stängningsperiod i Sverige gäller från 1 oktober 2023 till 31 mars 2024. 

– Vi verkade för ett fortsatt hållbart och begränsat svenskt ålfiske med hänsyn till ålens vandringsmöjligheter ut ur Östersjön samt det faktum att ålfisket är ett kulturarv som vi vill förvalta. Vi har påverkat överenskommelsen i en riktning som jag bedömer ger förutsättningar för detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), som representerade Sverige på ministerrådsmötet.

Sverige tillsammans med bland annat Tyskland begärde också att EU-kommissionen inför nästa förhandling ska ta fram vetenskapligt underlag för hur glasålsfisket påverkar den europeiska ålförvaltningen.    

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...