Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Satsning på folkhögskoleinsatser ska stärka kunskaperna om judiskt liv i Sverige

Publicerad

Den antisemitism som finns i Sverige har förvärrats efter Hamas terrorattack mot Israel. För att bekämpa antisemitismen behöver åtgärder vidtas på många olika fronter. Regeringen har nu beslutat att avsätta 415 000 kronor för folkhögskoleinsatser som stärker kunskaperna om judisk kultur och judiskt liv i Sverige.

– Vi befinner oss i en oroväckande tid då många hör och ser antisemitism dagligen. För att bekämpa antisemitismen behöver vi öka kunskaperna om den judiska kulturen och judiskt liv bland vuxna i Sverige. Folkhögskolor fyller en viktig roll i detta arbete. Regeringen vill därför att de trappar upp sina insatser, säger utbildningsminister Mats Persson.

Regeringens arbete mot antisemitism fokuserar på flera områden. Ett av dessa är att stärka utbildningsinsatserna och kunskapen om den judiska minoriteten. Folkhögskolor är med sin breda målgrupp och sina flexibla arbetssätt viktiga aktörer i detta arbete. Som ett led i arbetet mot antisemitism har regeringen beslutat om att avsätta medel inom ramen för statsbidraget till folkbildningen till folkhögskoleinsatser som stärker kunskaperna om judisk kultur och judiskt liv i Sverige. För ändamålet avsätts 415 000 kronor. Medlen kommer att fördelas av Folkbildningsrådet.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...