Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tillsätter utredning för att skapa ett bättre investeringsklimat i jordbruket

Publicerad

Regeringen vill underlätta för ägarskiften och förbättra tillgången till kapital för investeringstunga delar av jordbruket. Detta för att skapa ett investeringsklimat som gör jordbruket fortsatt livskraftigt. En utredning ska därför se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen.

Jordförvärvslagens bestämmelser innebär att lantbruksfastigheter normalt inte får överlåtas från enskild person till bolag. Detta är en ordning som regeringen anser tjänar Sverige väl. Men en nackdel är att lagen har en tendens att försvåra ägarskiften och finansieringsmöjligheter för kapitalkrävande jordbruk.  

Regeringen vill därför titta på möjligheten att jordbrukare som står inför stora kapitalinvesteringar, i framförallt animalieproduktion eller ägarskiften i sådana företag, ska få möjlighet att flytta över viss jordbruksmark till aktiebolag för att få bättre finansieringsmöjligheter. Detta för att främja en ökad livsmedelsproduktion.

För att säkerställa att detta inte medför risker för en generell uppluckring av jordförvärvslagen ges möjligheten endast till bolag som ägs av fysiska personer. Utöver det ska utredaren även säkerställa att vidare förvärv av aktier i dessa bolag eller jordbruksmark från dessa bolag ska förvärvsprövas.

Utredningen ska också se över möjligheten att införa bestämmelser om att även testamenterad mark ska omfattas av prövning enligt jordförvärvslagen. Detta för att även i fortsättningen bevara en god balans i markägandet av lantbruksegendom mellan fysiska och juridiska personer.

− Jordförvärvslagen tjänar Sverige väl. Därför håller vi hårt på dess syfte när vi nu gör en avgränsad översyn av den. Det är viktigt att lagen inte i onödan står i vägen för jordbruksföretagens utveckling och en ökad sysselsättning. Vi ska samtidigt   fortsatt värna en stark koppling mellan brukande och ägande av skogs- och jordbruksmark, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Regeringen har utsett agronomen och företagaren Fredrik Daveby till utredare.

− Fredrik Daveby har en gedigen förståelse för villkoren både inom skogsbruk och jordbruk, och vi är därför mycket glada över att han utreder den här frågan, säger Peter Kullgren.

Dir. 2023:157 Översyn av jordförvärvslagen i syfte att främja sysselsättning och boende på landsbygden samt underlätta för ägarskiften i jordbruksföretag

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...