Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ökade medel till Göteborgs universitet för att förstärka arbetet mot antisemitism

Publicerad

Mot bakgrund av omvärldsutvecklingen förstärker regeringen nu det arbete som Göteborgs universitet via Segerstedtinstitutet bedriver med att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism. I år tillförs 1 miljon kronor och för 2024 beräknar regeringen att tillföra 3 miljoner kronor för uppdraget.

Göteborgs universitet har sedan 2015 haft i uppdrag att sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Verksamheten är organiserad inom Segerstedtinstitutet. I början av 2023 fick universitetet även i uppdrag att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism till aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga, till exempel lärare och rektorer. För uppdraget fick Göteborgs universitet 500 000 kronor och regeringen beräknade samma belopp under 2024.

Regeringen har nu beslutat att förstärka uppdraget med ytterligare 1 miljon kronor under 2023, utöver de 500 000 kronor som redan har tilldelats. Under förutsättning att riksdagen beslutar om medel beräknar regeringen ytterligare 3 miljoner kronor för 2024, det vill säga totalt 3,5 miljoner kronor inklusive de medel som tidigare beräknats för uppdraget.

– Antisemitism är ett stort och växande problem. Genom Segerstedtinstitutet bedriver Göteborgs universitet ett viktigt förebyggande arbete. Regeringen gav i början av året universitetet i uppdrag att stärka arbetet med att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism för att motverka antisemitism bland barn och unga. Nu genomför vi en satsning för att universitetet ska förstärka dessa insatser, säger utbildningsminister Mats Persson.

Beslut om medel sker genom ändring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 2.64.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...