Hoppa till huvudinnehåll

Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

Publicerad

Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter har en utredare fått i uppdrag att föreslå förbättringar av informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och landets kommuner. Utbytet ska underlätta övergången från arbetslöshet till studier i vuxenutbildning.

Ladda ner:

SCB:s rikstäckande områdesindelning RegSO visar att 1,4 miljoner invånare bor i områdestyp 1 eller 2, som klassas som utanförskapsområden. Barn som växer upp i dessa områden har oftare föräldrar som inte går till jobbet och grannar som inte har gymnasieutbildning jämfört med barn som växer upp i andra delar av Sverige. Att bo i ett utanförskapsområde är tydligt associerat med sämre skolresultat, och att bli behörig till gymnasiet är betydelsefullt för att senare kunna få ett arbete.

Bättre informationsutbyte och ökad rörlighet

För att fler ska komma i arbete har Arbetsmarknadsdepartementet gett en utredare i uppdrag att föreslå hur informationsutbytet kan förbättras mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna. Detta ska underlätta övergången från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning, och förbättra möjligheterna till uppföljning.

Arbetsmarknadsdepartementet kommer i större utsträckning än tidigare att kroka arm med Utbildningsdepartementet och samarbeta bredare kring hur vi kan se till att människors kompetens möter arbetsmarknadens behov.

– Det normala är att gå till jobbet. En nygammal arbetslinje är vad Sverige behöver i det osäkra läget i ekonomin som vi står inför. Då kan alla bli den bästa versionen av sig själva, och fler kan hjälpas ur sitt utanförskap. Från politikens sida handlar det om att ha höga förväntningar och ställa krav. Fler arbetslösa behöver flytta dit där jobben och utbildningar finns, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Passivitet är skadligt för individen och vi vet att utbildningsnivån är lägre i utanförskapsområdena. Ett viktigt område är att öka övergången från arbetslöshet till utbildningar inom det reguljära utbildningssystemet. Regeringen fortsätter arbeta för att arbetslösa ska kunna kombinera olika studieformer, till exempel sfi och yrkesutbildning, säger utbildningsminister Mats Persson.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...