Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ökat stöd till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden

Publicerad

I budgeten för 2023 presenterade regeringen omfattande åtgärder för att stärka integrationen och jämställdheten i utsatta områden. En viktig del i detta är att stödja kvinnors och flickors organisering. Därför inrättas ett nytt statsbidrag så att Jämställdhetsmyndigheten kan fördela medel till ideella organisationer som arbetar med frågan.

– För att förbättra jämställdheten i utsatta områden behöver vi vidta åtgärder som ökar kvinnor och flickors egenmakt och självständighet. Att öka möjligheterna för kvinnor och flickor att organisera sig i dessa områden är jämställdhetspolitik på riktigt, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Bidraget kommer att kunna sökas av ideella föreningar för verksamheter som bedrivs av en kvinnoorganisation och stiftelser under förutsättning att organisationen uppfyller vissa grundkrav, t.ex. att verksamheten inte strider mot demokratins idéer. Detta villkor omfattar utöver bidragsmottagaren även eventuella parter och nätverk som organisationen planerar att bedriva verksamheten tillsammans med.

Verksamheten ska syfta till att engagera kvinnor och flickor i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att bidraget ska kunna sökas både av organisationer som själva är förankrade i dessa områden och organisationer som bedriver eller vill bedriva verksamhet riktad mot kvinnor och flickor i dessa områden.

– Satsningen kommer att ha betydelse för kvinnor och flickor i hela landet, men inte minst de som bor i områden där utanförskapet är stort, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Jämställdhetsmyndigheten kommer få möjlighet att fördela ett nytt statsbidrag, som regeringen från och med i år avsatt 20 miljoner kronor för. Bidraget lämnas i form av ett verksamhetsbidrag och fördelas efter ansökan av Jämställdhetsmyndigheten. Vid bedömningen av ansökningarna ska Jämställdhetsmyndigheten prioritera verksamhet i vissa områden som har stora socioekonomiska utmaningar. Myndigheten ska även ta hänsyn till om en organisation får annat statligt bidrag för verksamheten. En oberoende utvärdering av statsbidraget ska ske vart femte år i syfte att bedöma bidragets effekter.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Laddar...