Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

1,6 miljarder kronor till insatser för förlossningsvård och kvinnors hälsa

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är överens om inriktning och insatser för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård, förlossningsvård och eftervård. Regeringen avsätter 1,6 miljarder 2023, bland annat för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

– Nu är det viktigt att vi får till insatser så att vården före, under och efter graviditet kan utgöra en sammanhängande vårdkedja, med en tillgänglig och kunskapsbaserad vård inklusive eftervård. Men det är viktigt att detta gäller jämlik vård för alla i hela landet, varför också särskilda insatser ska göras i landsbygdsregionerna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Alla kvinnor ska känna sig trygga med vården. För att säkerställa det krävs att olika professioner samarbetar kring varje kvinna utifrån de behov hon har, före, under och efter graviditet. Den här överenskommelsen möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete i regionerna och en breddad satsning på kvinnors hälsa utifrån ett livscykelperspektiv, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Regeringen och SKR är överens om att det behövs ett långsiktigt utvecklingsarbete för att uppnå en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Flera insatsområden

I överenskommelsen En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2023 finns ett antal insatsområden som ska stödja utvecklingen av mödrahälsovården och förlossningsvården i den riktningen. I insatsområdena ingår:

  • Insatser som bidrar till en samordnad och kunskapsbaserad graviditetsvårdkedja, med god personalkontinuitet och en tillgänglig eftervård.
  • Insatser som säkerställer att det finns relevant kompetens i vården och tillgång till multiprofessionella team som stödjer kvinnan genom graviditetsvårdkedjan.
  • Insatser för att utveckla nya arbetssätt och skapa en god arbetsmiljö.
  • Insatser för en mer jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård för att komma till rätta med omotiverade skillnader mellan olika grupper av kvinnor.
  • Utveckling av hälso- och sjukvården som rör flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar. Det handlar bland annat om sexuell och reproduktiv hälsa, samt att ge en god vård för personer som utsatts för sexuellt våld och könsstympning.
  • Särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygd. 150 miljoner kronor avsätts för att återöppna förlossningskliniker, bevara kliniker som annars skulle stänga ner, införa nya vårdplatser på befintliga kliniker, erbjuda patienthotell eller genomföra andra kvalitetshöjande insatser som bidrar till en god tillgänglighet.

Totalt avsätts 1 610 miljoner kronor för satsningen.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...