Hoppa till huvudinnehåll
Kommenterad dagordning från

Kommenterad dagordning inför rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 20–21 juni 2024

Publicerad

På EPSCO-rådets möte den 20–21 juni 2024 finns följande punkter på dagordningen.

Ladda ner:

 • Revidering av direktivet om europeiska företagsråd
 • Direktivet om genomförande av principen om likabehandling (artikel 19)
 • Direktiv om stärkta arbetsvillkor för praktikanter
 • Den inre marknadens sociala dimension
 • Den europeiska planeringsterminen 2024
 • Genomförande av rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden: sysselsättningskommitténs huvudbudskap
 • Huvudslutsatser om 2024 års rapport om pensionernas tillräcklighet från Kommittén för socialt skydd och Europeiska kommissionen
 • Slutsatser om pensionernas tillräcklighet
 • La Hulpe deklarationen om framtiden för den europeiska pelaren för sociala rättigheter
 • Slutsatser om sociala investeringars och reformers betydelse för motståndskraftiga ekonomier
 • Frivilliga vägledande principer för EU:s medlemsstater som utarbetats av Sysselsättningskommittén och Kommittén för socialt skydd för att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av sociala investeringar och reformer
 • Rådets rekommendation om ett förstärkt kvalitetsramverk för praktikanter
 • Övriga frågor
Laddar...