Hoppa till huvudinnehåll

”Landsbygdernas framtid är Sveriges framtid”

Publicerad

Landsbygdernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Det var Dan Ericssons, statssekreterare till landsbygdsminister Peter Kullgren, budskap när han talade på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.

Dan Ericsson håller föredrag.
Dan Ericsson poängterade att en bred ansats är nödvändig för att skapa förutsättningar för att hela Sverige ska leva. Foto: Regeringskansliet

Ericsson inledde sitt anförande med att säga att landsbygderna är viktiga för Sveriges motståndskraft. Han påpekade även att utvecklingen på landsbygderna både är en möjliggörare till och ett resultat av den gröna och digitala omställningen.

Men det finns också en upplevelse av att landsbygderna glömts bort, konstaterade Ericsson, och en långvarig negativ utveckling inom flera områden.

– Vi ska inte blunda för de utmaningar som finns på landsbygderna, men lika viktigt är det att ta vara på de möjligheter som finns och att synliggöra den kraft som finns i de svenska landsbygderna, sade han.

Som en del i det arbetet har regeringen som målsättning att lämna en samlad landsbygdspolitisk proposition. I propositionen ska regeringen sammanfatta vad den gjort under mandatperioden, lägga fram nya förslag till riksdagen och peka ut fortsatt inriktning för politiken.

Referensgrupp för bred ansats

Ericsson poängterade att en bred ansats är nödvändig för att skapa förutsättningar för att hela Sverige ska leva. Han pekade bland på frågor som tillgång till vård, skola och omsorg; kommunernas kapacitet att klara sitt uppdrag; förutsättningarna för näringslivet på landsbygderna, tillgång till kultur, utbildning och kommersiell service samt civilsamhällets förutsättningar.

Regeringen har utifrån detta bildat en referensgrupp med organisationer från civila samhället, bland annat Hela Sverige ska leva, berättade Ericsson.

– Det första mötet kommer att vara den 6 december. Då vill vi ha era första inspel på hur den framtida landsbygdspolitiken ska utformas. För det endast i en bred samverkan, med aktörer från hela samhället, som vi framgångsrikt kan ta oss an denna avgörande fråga, sade han.

Ericsson pratade även om Leader (Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale) – där privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling – samt Livsmedelsstrategin 2.0.

Livsmedelsstrategin 2.0 är en uppdatering av den befintliga livsmedelsstrategin och ska bidra till främjandet av svenskproducerade varor, att den totala livsmedelsproduktionen ökar och till att minska sårbarhet vid eventuell kris. Arbetet pågår just nu i Regeringskansliet med att analysera de drygt 1 000 förslag som kommit in gällande den och fortsätta därifrån, sade han.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Laddar...