Hoppa till huvudinnehåll

EU:s militära stöd till Ukraina i fokus på försvarsministermöte

Publicerad

När EU:s försvarsministrar möttes i Bryssel den 14 november var huvudämnet olika aspekter av EU:s militära stöd till Ukraina och hur det kan stärkas. I anslutning till mötet träffades också försvarsministrarna Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Försvarsminister Pål Jonson företrädde Sverige vid mötet.

Från vänster i bild står Sveriges försvarsminister Pål Jonson, Nederländernas försvarsminister Kajsa Ollongren och Danmarks försvarsminister Troels Lund Poelsen.
Försvarsminister Pål Jonson, Nederländernas försvarsminister Kajsa Ollongren och Danmarks försvarsminister Troels Lund Poelsen. Foto: EU

– Långsiktiga och konkreta insatser är centralt när det gäller EU:s militära stöd till Ukraina. Sverige arbetar intensivt för att bidra till EU:s ambitiösa mål och vi har nyligen satt igång gemensam upphandling av artilleriammunition värd ca 50 miljoner euro tillsammans med Norge och Danmark. Det är viktigt att fortsätta stärka europeisk försvarsindustris kapacitet, sa försvarsminister Pål Jonson. 

Vid mötet diskuterade ministrarna den senaste utvecklingen i Ukraina och olika insatser från EU:s sida. Detta inbegriper främst det stöd som lämnas genom den europeiska fredsfaciliteten (EPF), EU:s militära stödinsats för Ukraina (EUMAM Ukraina) samt arbetet med att stödja Ukraina med artilleriammunition. Utöver detta diskuterades långsiktiga säkerhetsåtagaden från EU till Ukraina i linje med slutsatserna från Europeiska rådet den 26–27 oktober i år.

Den svenska regeringen verkar för fortsatt starkt, förutsägbart och långsiktigt EU-stöd till Ukraina, såväl politiskt, ekonomiskt, humanitärt, rättsligt och militärt, liksom ökat tryck på Ryssland. EU:s militära stöd bör fortsätta med utgångspunkt i de ukrainska behoven och ytterligare militärt stöd bör komma Ukraina till gagn så snart som möjligt. Regeringen stödjer den trespårsstrategi som medlemsstaterna överenskommit som syftar till att påskynda leverans och produktion av artilleriammunition.   

Aktuella frågor 

Vid mötet diskuterades också EU:s snabbinsatsförmåga (rapid deployment capacity), där målsättningen är att den vara fullt operativ senast 2025.  

Försvarsministrarna diskuterade också EU:s GSFP-insatser i ljuset av utvecklingen i Mellanöstern, Afrika och på västra Balkan.  

Möte med Natos generalsekreterare och EDA 

I anslutning till mötet hölls ett informellt möte med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg med fokus på skydd av kritisk infrastruktur. Möte hölls också inom ramen för Europeiska försvarsbyråns (EDA) styrelse. 

Laddar...