Hoppa till huvudinnehåll

Exportdagen med Team Sweden Livsmedel: Nya grepp i en förändrad omvärld

Publicerad

Livsmedelsstrategin 2.0 och en ny utrikeshandelsstrategi var några saker som togs upp på Exportdagen med Team Sweden Livsmedel den 26 oktober. Fokus för dagen var hur svenskproducerande företag påverkas av en svagare krona och förändrad omvärld och vad det kräver för nya förhållningssätt.

 • Dan Ericsson pratar.

  Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren, underströk att en ökad export är viktig för att på sikt öka den svenska livsmedelproduktionen och försörjningstryggheten.

  Foto: Johan Krallis Anell/Regeringskansliet

 • Per Thöresson talar.

  Ambassadör Per Thöresson på Utrikesdepartementet, fokuserade på den utrikeshandelsstrategi som ska lanseras den 16 november.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Carl-Fredrik Lööf talar.

  Carl-Fredrik Lööf, ämnesråd på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet talade om Livsmedelsstrategin 2.0.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Johan Krallis Anell

  Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Regeringskansliet och sammankallande för Team Sweden Livsmedel, modererade dagen.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Exportdagen är ett återkommande arrangemang som syftar till att öka kontaktytan mellan näringslivet och det offentliga och lyfta möjligheterna för svensk livsmedelsexport. Johan Krallis Anell, nationell exportsamordnare för livsmedelssektorn på Regeringskansliet och sammankallande för Team Sweden Livsmedel, modererade dagen, som innehöll tre tematiska delar.

Den första delen syftade till att ge företag och myndigheter en uppdatering om vilka politiska processer som pågår och få en översikt om nuläge för svensk livsmedelsexport. Den andra fokuserade på hur vi ska kunna få fler svenskproducerade företag att ta steget till export och delta i de gemensamma aktiviteter som genomförs av Business Sweden. Dagen avslutades sedan med en del om de möjligheter som förändrade omvärldsfaktorer skapar på olika marknader.

Första talare från Regeringskansliet, ambassadör Per Thöresson på Utrikesdepartementet, fokuserade på den utrikeshandelsstrategi som ska lanseras den 16 november. Strategin kommer ta ett samlat grepp om frågan. Förutom import och export kommer även innovation, investeringar, kompetensförsörjning och Sverigebild vara delar av den.

– Vi vill ge företag bästa möjlighet att både växa nationellt och utomlands, sade han.

En uppdaterad livsmedelsstrategi för att möte en ändrad omvärld

Thöresson följdes av Carl-Fredrik Lööf, ämnesråd på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet. Lööf talade om Livsmedelsstrategin 2.0, som bygger vidare på den livsmedelsstrategi som lanserades 2017.

Sedan dess har extremväder, pandemi och krig i Ukraina ökat den ekonomiska pressen på hela livsmedelskedjan, konstaterade han. Livsmedelsstrategin 2.0 tas fram som ett svar på dessa ändrade omständigheter.

– Tanken är inte att riva upp målet, utan att leva upp till det i en förändrad omvärld. Det kräver ett ökat fokus på lönsamhet, konkurrenskraft och produktion, sade Lööf.

Under våren har möten hållits med företrädare för livsmedelsbranschen för att samla ihop inspel till den uppdaterade strategin. Arbetet pågår just nu i Regeringskansliet med att analysera det som kommit in och fortsätta därifrån.

– Vi håller just nu på att vaska fram de bästa förslagen och förankra det politiskt. Det är sedan tänkt att leda till ett regeringsbeslut en bit in på nästa år, sade han.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

De avslutande orden under dagen kom från Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren. Han underströk att en ökad export är viktig för att på sikt öka den svenska livsmedelproduktionen och försörjningstryggheten och att det är inom små och medelstora företag som flera av framtidens exportsuccéer kommer att finnas.

Team Sweden Livsmedel

Team Sweden Livsmedel är en plattform för alla aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, företag och branschorganisationer såväl som myndigheter. Det ska framför allt vara en tydlig plattform för näringslivet att få stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor och ett viktigt steg i att utveckla ett tätt exportsamarbete för alla inblandade aktörer.

Laddar...