Hoppa till huvudinnehåll

Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Möjligheten till inordnande av myndigheter ska utredas

    Regeringskansliet har gett Thomas Pålsson, vikarierande generaldirektören för Patent- och registreringsverket, i uppdrag att utreda hur uppgifterna vid Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) kan inordnas i Moderna museet. Utredaren ska även analysera om det är ändamålsenligt att inordna uppgifterna vid Statens konstråd i Moderna museet.

  • Nu ska alla elever få rätt till bemannade skolbibliotek

    De bästa förutsättningarna för att lära sig läsa och skriva ges med böcker, papper och pennor. Trots detta förekommer det att elever saknar tillgång till läroböcker, skönlitteratur och bemannade skolbibliotek. Regeringen genomför därför stora satsningar för att öka lästiden, förbättra läsförståelsen och minska skärmtiden i skolan. Som ytterligare ett steg, beslutar nu regeringen om en lagrådsremiss som innebär att alla elever ska ha rätt till bemannade skolbibliotek.

  • Parisa Liljestrand håller anförande i samband med återöppningen av Naturhistoriska riksmuseet

    I dag den 3 juni håller kulturminister Parisa Liljestrand tal i samband med att Naturhistoriska riksmuseet återöppnas för allmänheten. Museet har varit stängt sedan den 29 augusti i fjol på grund av renoveringsbehov.

Gruppbild
Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm tillsammans med rådet bestående av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet. Foto: Ninni Andersson

Ett läsande land – Kraftsamling för Sverige som bildnings- och kunskapsnation

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm samlar ett råd av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet för att bidra till att förverkliga regeringens mål: att Sverige ska vara ett läsande land.

Kulturminister Parisa Liljestrand talar på pressträff
Kulturminister Parisa Liljestrand talar på pressträff Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterade strategi för kulturella och kreativa branscher

Regeringen har lämnat över skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher till riksdagen. Strategin gäller 2024–2033 och presenterar en vision för 2033. I den har Sverige stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv”, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1828 träffar.

Laddar...