Hoppa till huvudinnehåll

Justitie­­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt, allmän ordning och säkerhet samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

    Regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel som kommer att gälla 2024–2026. Åtgärdsprogrammet innehåller en stor mängd satsningar och åtgärder som görs på bred front på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet stärks också inom fyra särskilt prioriterade utvecklingsområden.

  • Förbättrade möjligheter för polisen att kamerabevaka

    Justitieminister Gunnar Strömmer har tagit emot promemorian Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning. I promemorian lämnas flera förslag som syftar till att förbättra möjligheterna för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att använda kamerabevakning i sin verksamhet.

  • Pressbriefing om säkerhetsläget

    Torsdag den 30 maj höll justitieminister Gunnar Strömmer en pressbriefing tillsammans med Daniel Stenling, chef kontraspionage på Säkerhetspolisen, och Hampus Nygårds, biträdande chef på Nationella operativa avdelningen (NOA). På pressbriefingen gavs en gemensam lägesuppdatering av säkerhetsläget i Sverige.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 5736 träffar.

Laddar...