Hoppa till huvudinnehåll

Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Sverige ingår samarbete med delstaten New York

  De fyra herrarna uppställda med det signerade avtalet i händerna.
  Från vänster till höger: generalmajor Raymond F Shield och Marcos Soler, biträdande chef med ansvar för allmän säkerhet i delstaten New York, samt försvarsminister Pål Jonson och generalmajor Johan Pekkari. Foto: Johan Hjelmstrand

  Den 12 juli undertecknade försvarsminister Pål Jonson en avsiktsförklaring om samarbete mellan Sverige och den amerikanska delstaten New York. Samarbetet kommer i huvudsak att ske mellan Försvarsmakten och nationalgardet i New York, inom ramen för USA:s så kallade State Partnership Program (SPP).

 • Sverige deltog för första gången på Natotoppmöte som medlem i försvarsalliansen

  Den 9–11 juli samlades Natos 32 medlemsländer för ett toppmöte i Washington DC. Sverige representerades av statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson. Toppmötet var det första som Sverige deltog i som fullvärdig medlem i försvarsalliansen.

  I anslutning till toppmötet bjöd statsministern den 10 juli in till en pressträff på Sveriges ambassad i Washington DC tillsammans med utrikesministern och försvarsministern.

 • Regeringen har beslutat om Sveriges första försvars- och säkerhetsstrategi för rymden

  Omslag till Sveriges försvars- och säkerhetsstrategi för rymden. På bilden syns Vintergatan i stjärnhimlen från Pärlälven i Jokkmokk.
  Sveriges försvars- och säkerhetsstrategi för rymden. Vintergatan från Pärlälven, Jokkmokk. Foto: David Björkén/Northern Panorama

  – Med denna strategi stärker vi försvars- och säkerhetsdimensionen i rymdpolitiken så att Sverige står bättre rustat att möta utmaningarna i rymden och mer kapabelt att använda rymden för försvar och säkerhet, säger försvarsminister Pål Jonson.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

DCA-avtalet planeras träda i kraft i augusti

Regeringen kan i och med riksdagens beslut den 18 juni 2024, att godkänna DCA-avtalet (Defence Cooperation Agreement) mellan Sverige och USA, fatta beslut om och genomföra åtgärder för att avtalet ska kunna träda i kraft. DCA är ett avtal som syftar till att utveckla Sveriges och USA:s långsiktiga försvarspolitiska samarbete.

Foto: Magnus Liljegren

Ny nationell säkerhetsstrategi - för ett säkrare och tryggare Sverige i en orolig tid

Regeringen har beslutat om Sveriges nya nationella säkerhetsstrategi. Strategin innehåller fem vägledande principer för hantering av Sveriges säkerhet och utgör ramverket för regeringens arbete med nationell säkerhet fram till 2030.

Illustration: Regeringskansliet

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2024

Skriften innehåller ett urval av de lagar och förordningar som träder i kraft under första halvåret 2024 eller en tid därefter. På Försvarsdepartementets område uppmärksammas följande lag- och förordningsändringar: ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor, nya uppgifter för Försvarsmakten med anledning av Natomedlemskapet, och signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – åtgärder med anledning av Europadomstolens dom.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Militärt stödpaket 16: det största militära stödpaketet till Ukraina hittills

Den 29 maj presenterade regeringen det 16:e och hittills största militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes. Sverige bistår Ukraina med en helt ny förmåga som stärker Ukrainas samlade luftförsvar. Paketet som kommer ingå i en kommande extra ändringsbudget uppgår till ett värde av 13,3 miljarder kronor och möter Ukrainas prioriterade behov.

Militärklädd person.
Sedan Sverige gick med i Partnerskap för fred, PFF, har samarbetet med Nato gradvis ökat. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Sverige i Nato

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i Nato. Nato är en försvarsallians som syftar till att värna de allierades frihet och säkerhet. Här hittar du aktuell information om Sveriges roll och regeringens arbete och politik i Nato.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Inom ramen för prioriteringen ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Åtgärder i fokus: totalförsvaret upprustas, stöd till Ukraina och säkerhets- och försvarspolitiken läggs om.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition i senare paket. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 22,2 miljarder kronor (12 december 2023).

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsinnovation

Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1325 träffar.

Laddar...