Uppdrag att utveckla Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken Diarienummer: LI2023/02425

Publicerad

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att analysera och, i de fall som bedöms lämpligt, lämna kostnadseffektiva och skalbara förslag till förändringar av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027 som ökar lönsamheten och robustheten i primärproduktionen i hela landet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 27 oktober 2023 till Regeringskansliet (Landsbygds-och infrastrukturdepartementet).