Hoppa till huvudinnehåll

Socialtjänst

Socialtjänst handlar om samhällets stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i svårigheter. Området omfattar individ- och familjeomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

Ansvariga för socialtjänst

Ansvarigt statsråd

Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om socialtjänst

 • Socialtjänstministern och justitieministern tog emot utredningsförslag för att förebygga ungdomskriminalitet

  (Ny version) Arbetet med att stoppa nyrekryteringen av barn och unga till kriminella gäng behöver stärkas. I juli 2022 tillsattes en utredning med uppdraget att utreda införandet av ungdomskriminalitetsnämnder. I sitt betänkande lämnar utredaren nu förslag på en reform med statligt huvudmannaskap, inspirerad av den modell som införts i Danmark.

 • Socialtjänstministern besökte Ukraina

  • Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.

   Vid sidan av toppmötet deltog statsrådet i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.

   Foto: Vitaly Holovin

  • Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall deltog i ett bilateralt möte med vice MR-ombudsman Iryna Suslova.

   Samtalet med MR-ombudsmannen fokuserade bland annat på de ukrainska barn som sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes olagligt förts bort och tvångsdeporterats från sina hem av den ryska staten.

   Foto: Vitaly Holovin

  • Under sitt besök i Ukraina besökte socialtjänstministern bland annat Mirium-kliniken, där hon träffade den svenske läkaren Richard Brånemark som utvecklat en särskild form av proteser som kan används vid krigsskaderelaterad amputationsvård.

   Under sitt besök i Ukraina besökte socialtjänstministern bland annat Mirum-kliniken, där hon träffade den svenske läkaren Richard Brånemark som utvecklat en särskild form av proteser som kan används vid krigsskaderelaterad amputationsvård.

   Foto: Vitaly Holovin

  Den 26–27 april besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Kiev för att bland annat delta i en ministerkonferens på socialpolitikområdet. Fokus för besöket var barnrättsperspektivet och andra socialtjänstfrågor.

Socialtjänsten behöver fler verktyg för att kunna ingripa om ett barn eller en ungdom riskerar att återfalla in i kriminalitet, menar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
Socialtjänsten behöver fler verktyg för att kunna ingripa om ett barn eller en ungdom riskerar att återfalla in i kriminalitet, menar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Socialtjänsten ges ytterligare verktyg för att förhindra att barn och unga återfaller i kriminalitet

Socialtjänsten behöver fler verktyg för att förhindra att fler barn och unga som slussas ut från institutionsvård återfaller i kriminalitet. Socialdepartementet har därför beslutat om att ändra uppdraget till utredningen om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare och fler tidiga insatser till barn och unga (S 2022:D).

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen förstärker arbetet med Bris nationella stödlinje

Regeringen anser att arbetet med Bris nationella stödlinje behöver stärkas och föreslår därför en tillfällig förstärkning av den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn med 4 miljoner kronor. Förslaget är en del av regeringens vårändringsbudget.

Inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet träffades nordiska justitie- och socialtjänstministrar i Stockholm onsdag den 20 mars för ett högnivåmöte.
Under mötet, där både justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall deltog, diskuterades bland annat metoder för att förebygga och förhindra ungdomskriminalitet. Foto: Regeringskansliet

Nordiskt ­ministermöte om barn och unga i kriminalitet

Fler och fler barn och unga involveras i kriminella nätverk och för att stoppa nyrekryteringen krävs tidiga insatser, kunskapsbaserade metoder och samverkan. Därför bjöd justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall in justitie- och socialtjänstministrar från de nordiska länderna, inklusive de självstyrande områdena, till ett samtal om barn och unga som är, eller riskerar att involveras, i kriminalitet. Mötet hölls inom ramen för det pågående svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.
"Sverige behöver fler familjehem och den här kampanjen är en del i att säkerställa det", säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Socialstyrelsen genomför nationell informationsinsats om familjehem på uppdrag av regeringen

I dag, den 26 april, startar Socialstyrelsens kampanj ”Gör en insats”. Syftet är att öka kunskapen om och synliggöra behovet av familjehem och andra insatser. Kampanjen är en del av Socialstyrelsens uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser riktade till allmänheten som regeringen beslutat om.

Innehåll om socialtjänst

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 834 träffar.

Laddar...