Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens prioriteringar

Regeringspartierna har, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, enats om sex samarbetsprojekt. Inom ramen för dessa ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Utöver de sex samarbetsprojekten arbetar regeringen även med ytterligare två prioriteringar.

Ansvariga statsråd
Ulf Kristersson
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Prioriterade områden

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Övergripande om regeringens prioriteringar

  – Att lägga om kursen kräver både uthållighet och otålighet. Problem som har vuxit fram under lång tid kräver långsiktigt arbete. Och just därför måste man ha driv i steget. Vi är realister och underskattar inte Sveriges problem. Men vi är också optimister – och övertygade om att det går att lösa, säger statsminister Ulf Kristersson.

 • Foto: Maskot/TT

  Tillväxt och hushållsekonomi

  En av regeringens främsta prioriteringar är att bekämpa inflationen och lätta på kostnadstrycket för hushållen. Regeringen jobbar också för att skapa bättre förutsättningar för ekonomin att växa på sikt. En god ekonomisk tillväxt lägger grunden för ett samhälle som växer och blir starkare – ett samhälle där fler människor försörjer sig själva och bidrar till de investeringar i rättsväsendet, försvaret och välfärden som är nödvändiga.

 • Foto: Minna Ridderstolpe/Polismyndigheten

  Kriminalitet

  Regeringen lägger nu om kriminalpolitiken. Det handlar om att flytta fokus, från gärningsman till brottsoffer och samhällets berättigade intresse av skydd mot grov kriminalitet. Därför måste straffen skärpas. Det betyder samtidigt att Kriminalvården behöver expanderas kraftigt. De brottsbekämpande myndigheterna får mer resurser och bättre verktyg för att knäcka gängkriminaliteten. Målet är att öka tryggheten, att förebygga att fler unga dras in i kriminalitet, att fler brott utreds och leder till lagföring samt att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten.

 • Foto: TT

  Migration och integration

  Regeringen är i full gång med att genomföra ett paradigmskifte på migrationsområdet. Sverige ska vara ett land som är öppet mot omvärlden, men på ett långsiktigt hållbart sätt. För att nå dit krävs omfattande reformer. Regeringen lägger också om integrationspolitiken till att bli mer kravbaserad och betona individens eget ansvar.

 • Foto: TT

  Klimat och energi

  Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att klara klimatmålet att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045. Regeringen lägger nu om energi- och klimatpolitiken, satsar på ny kärnkraft och tar ett helhetsgrepp för att främja industrins gröna omställning, långsiktigt förbättra näringslivets förutsättningar och stärka konkurrenskraften. Regeringen satsar därför på elektrifiering så att industrin och transportsektorn kan ställa om. En viktig del i omställningen är att bygga ut laddinfrastruktur i hela landet för alla typer av fordon.

 • Foto: TT

  Hälso- och sjukvård

  Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

 • Foto: Johnér Bildbyrå

  Skola

  Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

  Säkerhetspolitiska läget

  Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Ryssland har visat sig vara villigt att ta stora politiska och militära risker samt har visat prov både på brutalitet och uthållighet.

 • Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

  EU-samarbetet

  Medlemskapet i Europeiska unionen är avgörande för Sveriges ekonomi, säkerhet och vår röst i världen. Regeringen strävar därför efter att Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem som verkar för att göra EU säkrare, grönare och friare.

 1. Övergripande om regeringens prioriteringar
 2. Tillväxt och hushållsekonomi
 3. Kriminalitet
 4. Migration och integration
 5. Klimat och energi
 6. Hälso- och sjukvård
 7. Skola
 8. Säkerhetspolitiska läget
 9. EU-samarbetet

Innehåll om regeringens prioriteringar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 751 träffar.

Laddar...