Hoppa till huvudinnehåll

Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

 • Kulturministern tog emot public service-kommitténs betänkande

  Den 13 maj tog kulturminister Parisa Liljestrand emot betänkandet från 2023 års parlamentariska public service-kommitté som föreslår hur public service-uppdraget ska regleras och vad som ska ingå i uppdraget under tillståndsperioden 2026–2033.

 • Stärkt skydd för journalister mot hot och hat

  Regeringen har beslutat om insatser för att stärka skyddet för journalister mot hot och hat. Brottsofferjouren Sverige tilldelas en miljon kronor för att bygga upp en nationell kontaktpunkt för journalister som behöver stöd eller skydd. Samtidigt ges Mediemyndigheten, genom en ändring i regleringsbrevet, i uppdrag att följa frågan om journalisters säkerhet och samla relevanta aktörer till dialog.

 • Mediemyndigheten ges i uppdrag att genomföra nationell satsning för stärkt medie- och informationskunnighet inom AI-driven desinformation

  Regeringen har i dag den 14 mars beslutat att ge Mediemyndigheten i uppdrag att under 2024 och 2025 genomföra en bred och långsiktigt hållbar nationell satsning för att stärka befolkningens medie-och informationskunnighet (MIK). Uppdraget ska genomföras i samverkan med nätverket MIK Sverige.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 325 träffar.

Laddar...