Hoppa till huvudinnehåll

Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

 • Parisa Liljestrand inviger nordisk-baltisk konferens om beredskap inom kulturområdet

  I dag den 11 juni inviger kulturminister Parisa Liljestrand konferensen Cultural Heritage and Cultural Resilience – Nordic-Baltic Conference on Civil Preparedness.

 • Beredskap på agendan under nordiskt-baltiskt kulturministermöte

  Fredagen den 3:e maj möts nordiska och baltiska kulturministrar i Stockholm. Mötet sker på inbjudan av kulturminister Parisa Liljestrand, som en del av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Under det informella ministermötet kommer de nordiska kulturministrarna att möta sina baltiska kollegor för en diskussion om krisberedskap på kulturområdet.

 • Regeringen föreslår förstärkning av medel till Naturhistoriska riksmuseet

  I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 12,8 miljoner kronor tillförs Naturhistoriska riksmuseet. Skälet är den stängning av museet som skedde i augusti 2023 för att möjliggöra nödvändiga reparationsarbeten och som bland annat innebär inkomstbortfall i form av uteblivna intäkter. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Regeringen överlämnar skrivelse om det kyrkliga kulturarvet till riksdagen

  I dag har regeringen överlämnat skrivelsen De kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan – om förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet till riksdagen.

 • Regeringen satsar på svensk musikexport

  Regeringen har beslutat om flera insatser till stöd för svensk musikexport. Branchorganisationen Export Music Sweden (ExMS) tilldelas ett stöd om en halv miljon kronor för att stötta svenska musikaktörer internationellt. Regeringen avsätter också ytterligare en halv miljon för riktade insatser av ExMS och svenska utlandsmyndigheter inom ramen för utrikeshandelsstrategins Asiensatsning.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Kulturminister Parisa Liljestrand står vid en talarstol
Kulturminister Parisa Liljestrand Foto: Regeringskansliet

Ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

(Ny version) Regeringen har idag lämnat skrivelsen Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher till riksdagen. I strategin som gäller 2024–2033 formuleras en vision för 2033, där Sverige har stärkt sin position som ett ledande land för de kulturella och kreativa branscherna.

Gruppbild
Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm tillsammans med rådet bestående av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet. Foto: Ninni Andersson

Ett läsande land – Kraftsamling för Sverige som bildnings- och kunskapsnation

Kulturminister Parisa Liljestrand och skolminister Lotta Edholm samlar ett råd av representanter för civilsamhället, akademin och näringslivet för att bidra till att förverkliga regeringens mål: att Sverige ska vara ett läsande land.

Bild på Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand.
Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall och kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Anna Wikman/Regeringskansliet

Dialog om kultursamverkan

Kulturminister Parisa Liljestrand bjöd den 23 januari 2024 in regionala kulturpolitiker från hela landet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till den återkommande dialogen om kultursamverkan. Kultursamverkansutredningens betänkande, fritidskortet och folkbildningen var några av punkterna på agendan.

Illustration: Regeringskansliet

Kulturråden på Instagram

Svensk konst och kultur väcker stort intresse utomlands. Följ Sveriges utsända kulturråd i deras vardag runtom i världen på deras nystartade Instagram-konto @svenska_kulturraden

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 589 träffar.

Laddar...