Hoppa till huvudinnehåll

Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Lotta Edholm Skol­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Utbildningen till barnskötare ska bli mer ändamålsenlig

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Barnskötare är den största yrkesgruppen i förskolan och spelar en viktig roll för barnens trygghet, omsorg och sociala utveckling. Det är i dag för stor variation på de utbildningar till barnskötare som finns. Utbildningarna behöver bli mer anpassade till det arbete som väntar de studerande efter utbildningen.

  • Regeringen har avsatt 7,5 miljarder i statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling – så mycket får varje län

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Många skolor är i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen förstärkte därför statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling till 7,5 miljarder kronor för 2024. Skolverket har beslutat hur mycket varje skolhuvudman har möjlighet att ansöka om.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska redovisa hur myndighetens arbete kan stärkas

Skolverket får i uppdrag att erbjuda skolväsendet ett ännu mer relevant och ändamålsenligt stöd, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Foto: Johnér Bildbyrå

Elever med mer omfattande behov av särskilt stöd ska få mer likvärdigt stöd

Systemet med tilläggsbelopp ska bli mer likvärdigt, rättvist och rättssäkert över hela landet, så att barn och elever kan få det stöd de behöver. Dagens regelverk är för otydligt och tillämpas på olika sätt.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 763 träffar.

Laddar...