Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Kulturdepartementet

Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher Skr. 2023/24:111

Publicerad

I skrivelsen redovisas regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher, mot bakgrund av bl.a. teknik- och branschutvecklingen och de behov som finns på området. Strategin är avsedd att gälla under en tioårsperiod (2024–2033).

Ladda ner:

Strategin inbegriper en övergripande vision och sex strategiska mål inom lika många prioriterade områden:

• nationell statistik
• kunskaper om upphovsrätt
• rådgivning, stöd, finansiering och regelkostnader
• kompetensförsörjning och trygghetssystem
• livsmiljöer och näringsliv i hela landet
• genomslaget internationellt för de kulturella och kreativa företagen.

Slutligen redovisas hur regeringen avser att arbeta med strategin.

Laddar...